Jdi na obsah Jdi na menu
 


22. 1. 2020

Organizační zabezpečení škol. roku 2019/20

Organizační zabezpečení škol. roku 2019/20

Třídnictví učitelů

a) Třídnictví na 1. stupni

1.A - Marek Vyskočil

1.B – PaedDr. Ilona Vaculíková

2. A – Ingrid Cholevová

2. B – Bc. Kristina Valterová

3. tř. – Mgr. Jitka Bartošová

4. A – Mgr. Monika Bakešová 

4. B – Mgr. Eva Chmelová

5. A – Mgr. Eva Rezková

5. B - Bc. Šárka Koutníková 

b) Třídnictví na 2. stupni

6. tř. – Hana Hanousková 

7. tř. – PhDr. Ivo Nechvátal

8. tř. – Ing. Markéta Filipská 

9. tř. – Mgr. Jana Křížová

c) Vyučující bez třídnictví

Mgr. Iva Niklesová - ŘŠ

Mgr. Martina Linhartová - ZŘ

Klára Pěkná

Ing. Věra Takátsová

Mgr. Andrea Šaňková

Ing. Vratislav Bury 

Ing. Zdeněk Choleva

Pavlína Muchová

Mgr. Irena Jelínková

Radka Pohanková

d) Vychovatelky ŠD

Klára Pěkná – ved. vychovatelka

Hana Hanousková

Bc. Daniela Boučková

Hana Slámová

e) Asistenti pedagoga

Radka Pohanková

Hana Slámová

Ing. Věta Takátsová

Bc. Daniela Boučková

Pavlína Muchová

Bc. Lenka Kaválková

Mgr. Irena Jelínková

Ing. Jitka Spálená

Prázdniny

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne připadnou na týden od 10. 2. - 16. 2. 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelské volno v pondělí 29. 6. 2020 a v úterý 30. 6. 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Plán třídních schůzek

Čtvrtek 12. 9. 2019 od 15.30 hod.

Čtvrtek 7. 11. 2019 od 15.30 hod.

Čtvrtek 9. 1. 2020 od 15.30 hod.

Čtvrtek 7. 4. 2020 od 15.30 hod.

Čtvrtek 28. 5. 2020 od 15.30 hod.

Zápis do 1. ročníku …………se bude konat v týdnu od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020 od 13.00 hod. do 17.00 hod. – pí uč. Bakešová, Valterová, Vaculíková,Bartošová, Cholevová, Rezková, Chmelová, pan uč. Vyskočil

Přihlášky na střední školy

1. Střední školy s talentovou zkouškou.......................................... doručení řediteli SŠ do 30.11.2019

2. Ostatní střední školy..................................................................... doručení řediteli SŠ do 1. 3. 2020

Přijímací řízení na státní střední školy

Pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 platí zejména: 

přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení; 

přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení

uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 30. listopadu 2019 a až na dva obory vzdělání k 1. březnu 2020;

školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí; 

termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání

skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2020;

pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2020; 

termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2020; 

termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2020; 

přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 26. dubna 2020;

v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání. Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 28. září 2029 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2020. Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční nejdříve 22. dubna 2020. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání). Možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou. Výjimkou jsou dva případy, kdy uchazeč jej může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole. Jednak když jeho odvolání bylo úspěšné, a nově i uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Termín odevzdání přihlášek k potvrzení naší školou a vydání zápisového lístku.

Modré přihlášky na umělecké školy do 22. 11. 2019, na SŠ musí být doručeny do 30. 11. 2019. Růžové přihlášky pro ostatní školy nejpozději do 24. 2. 2020, na SŠ musí být doručeny do 1. 3. 2020 pro první kolo přijímacího řízení. Zápisové lístky vydává rodičům deváťáků z důvodu evidence třídní učitel proti podpisu na třídních schůzkách v dubnu 2020 nebo po vzájemné domluvě.

Jednotné přijímací zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP pro základní vzdělávání. Testování zajišťuje společnost CERMAT a jednotlivé testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám.

Podrobné informace zveřejní CERMAT BĚHEM PODZIMU.

Školní akademie se bude konat ve čtvrtek 25. 6. 2020 od 18 hodin.