Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. 9. 2018

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

2018/2019

Třídnictví na 1. stupni

1. A – Ingrid Cholevová

1. B – Bc. Kristina Valterová

2. tř. – Mgr. Jitka Bartošová

3. A – Dominika Chalušová

3. B – Mgr. Eva Chmelová

4. A – Mgr. Eva Rezková

4. B – Marek Vyskočil

5. tř. – PhDr. Miia Aine Tissari

Třídnictví na 2. stupni

6. tř. – PhDr. Ivo Nechvátal

7. tř. – Mgr. Martin Kovář

8. tř. – Mgr. Jana Křížová

9. tř. – Bc. Markéta Slancová

Vyučující bez třídnictví

Mgr. Martina Linhartová

Klára Pěkná

Ing. Jana Kolorosová

Vlastimil Navrátil

Ing. Věra Takátsová

Mgr. Monika Bakešová

Vychovatelky ŠD

Klára Pěkná – ved. vychovatelka

Hana Hanousková

Bc. Daniela Boučková

Hana Slámová

Asistenti pedagoga

Hana Slámová

Ing. Věta Takátsová

Mgr. Monika Bakešová

Hana Hanousková

Bc. Daniela Boučková

Radka Pohanková

Prázdniny

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne  v pondělí 3. září 2018.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou v období 4. až 10. února 2019

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 Plán třídních schůzek

 

Čtvrtek 13. 9. 2018

Čtvrtek 8. 11. 2018

Čtvrtek 10. 1. 2019

Čtvrtek 11. 4. 2019

Čtvrtek 30. 5. 2019

 

Zápis do 1. ročníku …………se bude konat v týdnu od 1. 4. 2018 do 5. 4. 2019 od 13.00 hod. do 17.00 hod. – pí uč. Chalušová, Bartošová, Cholevová, Rezková, Chmelová, pan uč. Vyskočil

Přihlášky na střední školy

1. Střední školy s talentovou zkouškou................................................ doručení řediteli SŠ do 30.11.2018

2. Ostatní střední školy.......................................................................... doručení řediteli SŠ do 1. 3. 2019

Přijímací řízení na státní střední školy

Pro přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 platí zejména: 

přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení; 

přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení

uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 30. listopadu 2018 a až na dva obory vzdělání k 1. březnu 2019;

školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí; 

termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání

skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019;

pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2019; 

termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2019; 

termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2019; 

přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 26. dubna 2019;

v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

 

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání. Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 28. září 2018 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2019. Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční nejdříve 22. dubna 2019. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání).

 

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

 

Školní akademie – 27. 6. 2019 od 18 hodin