Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. 12. 2011

Vánoční obchůdek

Vážení rodiče a přátelé školy,

v uplynulých adventních týdnech proběhl prodej vánočních výrobků žáků školy. Jednalo se o vánoční přáníčka a drobné dárky. Doufám, že Vás zakoupené výrobky potěšily a zároveň  vám děkuji za finanční příspěvek škole.

Vyúčtování prodeje vánočních výrobků žáků školy:

Vánoční přáníčka....................................... 2 245,00 Kč

Výrobky.................................................... 2 235,00 Kč

Dobrovolné příspěvky................................... 437,00 Kč

Příspěvek KRPŠ........................................ 1 023,00 Kč

Celkem..................................................... 5 940,00 Kč

Náklady (materiál)..................................... 2 049,00 Kč

 Náklady byly pokryty jednak příspěvkem KRPŠ ve výši 1 023,- Kč, zbytek ve výši 1 026,- Kč ze získaných finančních prostředků prodejem.

Čistý zisk................................................ 5 940 – 2049 = 3 891,- Kč

Děkuji členkám KRPŠ za pomoc při organizaci „Vánočního obchůdku“, jmenovitě paní Štěpánce Bednářové, Pavle Matějkové, Zuzaně Vilímovské, Kateřině Holubářové a Niki Kalové.

Získané finanční prostředky budou použity na nákup pomůcek nebo materiálu pro výuku. O čerpání tohoto fondu budete informováni prostřednictvím webových stránek ve složce Sponzoři a dárci.

Mgr. Iva Niklesová