Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. 4. 2011

Zápis z jednání školské rady dne 29.3.2011

 

Z Á P I S

ze schůze Školské rady Základní školy T.G.Masaryka, Pyšely

 

dne 29.3.2011

 

Přítomni

Jitka Bartošová

Dana Drábová

Jana Křížová

Klára Křížová

Petr Walder

 

Nepřítomni:

Lenka Černá

 

Hosté:

Iva Niklesová, ředitelka školy

 

1) Úvod: Odstoupení paní Černé ze školské rady, usnesení o nových volbách

 

Z důvodu odstoupení paní Lenky Černé ze ŠR ze zdravotních důvodů, bylo dohodnuto, že doplňující volba proběhne v listopadu 2011. Předcházejí kroky:

Červen 2011 – na třídních schůzkách budou prezentovány předběžné informace rodičům o možnosti kandidatury do ŠR + info na webu školy možno ihned

Září 2011 – na třídních schůzkách informace o otevření kandidátní listiny,, seznámení s problematikou rodiče žáků 1. třídy, ustanovení přípravného výboru.

Říjen 2011 – uzavření kandidátní listiny

Listopad 2011 - před třídními schůzkami – doplňující volby do ŠR

2) Kontrola plnění úkolů a informace dle zápisu ze schůze ŠR ze dne 11.1.2011.

 

výtky některých rodičů na kvalitu výuky Aj vyřešeny dělením výuky v 1. třídě na 2 poloviny v jedné vyučovací hodině

 žádost o prostředky z projektu Peníze školám podána, škola obdržela kladné vyjádření, bude následovat výběr vhodných učebních pomůcek (KK nabídla paní ředitelce pomoc)

 KK informovala, že SRPŠ bylo založeno, vznikají webové stránky a rozbíhá se činnost tohoto sdružení

3) Zvážení potřeby administrativní / manažerské pozice ve škole

 

KK přednesla návrh na vytvoření této pozice z důvodu výtek několika rodičů týkající se kvality jídla a nemožnosti vegetariánské stravy, provozních nedostatků, atd. s dojmem, že paní ředitelka nemůže vše pojmout.  

Paní ředitelka informovala, že od září bude ustanoven zástupce ředitele

Paní ředitelka informovala o činnosti školnice, projednávaná kauza 3 neděl neopraveného zámku v družině, která vyvrcholila krádeží peněženky paní učitelky Havlíčkové, prosba KK, aby paní ředitelka více dohlédla na práci školnice.

 Paní učitelky Bartošová  i Křížová i paní ředitelka Niklesová ubezpečily, že s kvalitou jídla není žádný problém, velikost porcí je dodržována, kvalita jídel je dobrá, naprostá většina dětí dojídá, i chodí na přídavky. Jídelna má velmi dobrou kuchařku. Bylo dohodnuto, že KK přijde na 5 nečekaných ochutnávek obědů. Na příštím zasedání bude přednesen výsledek.

4) Závěr: návrh data dalšího zasedání

Další schůzka v září, v případě potřeby bude svolána ŠR dříve.

Zapsal: Petr Walder