Jdi na obsah Jdi na menu
 


31. 12. 2012

Info k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,

zápis dětí do 1. třídy pro škol. rok 2016/2017 se koná letos ve dvou dnech, a to v úterý 2. února a ve středu 3. února 2016 od 13.00 hod. do 17.00 hod. Pro plynulý průběh zápisu jste se mohli zapsat do "pořadníku", který visel na nástěnce v mateřské škole a volná místa jsou zveřejněna na titulní straně školních webových stránek.

S sebou k zápisu je třeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Kritéria pro přijetí:

  • přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Základní školy T. G. Masaryka, Pražská 168, Pyšely, tedy v Pyšelích, Zaječicích, Kovářovicích, Nové Vsi, Borové Lhotě, Pětihostech a Barochově
  • přijímáni budou žáci, kteří mají ve škole sourozence
  • děti, jejichž rodinný příslušník je nebo byl zaměstnancem školy
  • v případě, že daná kritéria splní více dětí než může být přijato, bude se přihlížet ke školní zralosti dítěte, kterou prokáže při zápisu

 

Informace o přijetí či nepřijetí dítěte budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve venkovních vitrínách nejpozději od 15. 2. 2016. Vzhledem k tomu, že nepůjde o jmenný seznam dětí, ale o uvedení kódů, které budou přiděleny každému dítěti při zápisu, je třeba si kód svého dítěte dobře zapamatovat či zapsat. V případě nepřijetí dítěte budou zákonní zástupci dítěte informováni také písemně doporučeným dopisem.

Mgr. Iva Niklesová