Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. 4. 2013

Dotazníkové šetření Klima školy 2013

Vážení rodiče,

zhruba před dvěma týdny proběhlo dotazníkové šetření Klima školy, které bylo realizováno i loni. Děkuji všem rodičům, kteří věnovali svůj čas vyplnění dotazníků a děkuji za všechny připomínky. Vzhledem k téměř shodným otázkám v dotaznících lze snadno porovnat výsledky obou šetření.

Jsem velmi ráda, že žáci jsou vesměs na naší škole spokojení, vnímají ji kladně a zlepšení došlo takřka ve všech oblastech. I stále kritizovaná školní jídelna doznala velkého zlepšení.

Vzorek rodičů, který se účastnil dotazníkového šetření, byl více kritický. Samozřejmě největší bolestí je technický stav budov školy. Na opravě staré budovy se momentálně pracuje a nová budova se jistě také brzy dočká. Jsem v neustálém kontaktu s panem starostou a na řešení tohoto problému spolupracujeme. Vše je ovšem závislé na dostatečném množství finančních prostředků.

Co se týká dalších otázek, které hodnotíte jako problémové, ty budu řešit ve spolupráci se zaměstnanci školy.

Výsledky v úplném znění jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. Děkuji za zpracování dotazníků paní Ing. Štěpánce Bednářové.

Mgr. Iva Niklesová

Výsledky dotazníkového šetření