Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. 5. 2011

Mapa školy 2011

Mapa školy 2011

Dotazníkové šetření MAPA ŠKOLY bylo realizované z podnětu vedení školy v průběhu února 2011 na naší škole společností SCIO jako jeden z podkladů autoevaluace školy. Výsledky tohoto šetření ukazují, jak naši školu hodnotí naši žáci, jejich rodiče a jak sami sebe i svoji práci vidí učitelé a vedení školy.

Všechny získané názory a informace poskytují cennou zpětnou vazbu a pomáhají vedení školy i pedagogům při zkvalitňování práce, zavádění změn i při dalším rozvoji školy.

Informace o povaze a průběhu tohoto šetření jste si měli a máte možnost přečíst na školních webových stránkách v rubrice Aktuality.

Výstupy projektu MAPA ŠKOLY

Výsledky za jednotlivé účastníky jsou pro školu anonymní.  Projekt ale umožňuje vytvářet srovnání s takovým typem škol, u něhož je srovnání smysluplné. 

Výstupy dotazníkového zjišťování jsou veřejné a jsou přístupné na školním webu a v tištěné podobě k nahlédnutí také ve škole. 

§         Vysvětlivky k tomu, jak průzkum probíhal a jak byly zpracovány výstupy (grafy, tabulky, srovnání toho, jak odpovídali na podobné otázky žáci 1.a 2.stupně, jejich rodiče i učitelé, atp.) najdete v ANALYTICKÉ ZPRÁVĚ.

§         Stručné shrnutí výsledků celého zjišťování najdete v části nazvané SOUHRNNÁ ZPRÁVA PRO RODIČE.

§         Jakou zprávu jsme z výstupu obdrželi my ve škole, si můžete přečíst v části nazvané SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO ŠKOLU.

§         Všechny otázky z dotazníků převedené do tabulek a grafů (porovnání podobných či stejných otázek z pohledu rodičů, žáků i učitelů, včetně srovnání s ostatními školami) si můžete prohlédnout v souboru  GRAFY.

Děkuji vám všem, kteří jste vyplnili a odevzdali dotazníky MAPY ŠKOLY, za otevřenost, s jakou jste vyjádřili svoje názory na školu a její fungování, za slova uznání i za kritické připomínky. 

 Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy