Jdi na obsah Jdi na menu
 


24. 3. 2014

Zhodnocení projektu EU Peníze školám

Zhodnocení projektu EU Peníze školám

   Projekt byl na naší škole realizován v období od 1. 9. 2011 do 28. 2. 2014. Cílem projektu byla inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím nových výukových materiálů vytvořených pro své potřeby jednotlivými vyučujícími pomocí ICT, dále individualizace výuky, další vzdělávání pedagogických pracovníků, prevence rizikového chování.

V rámci realizace klíčových aktivit projektu byly jeho cíle naplněny. Individualizací výuky se vyučující mohli s podpořenou skupinou zaměřit na oblasti, které chtěli rozvíjet či prohlubovat, nebo naopak pomoci slabším žákům jinými metodami a formami práce zvládnout dané učivo. Výstupy této aktivity byly naplněny a pokračovalo se v nich i nadále do termínu ukončení projektu. V rámci rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoje individualizace výuky cizích jazyků byly žákům zakoupeny učební materiály v tištěné i digitální podobě. V oblasti inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT byly pedagogy vytvořeny sady vzdělávacích materiálů pro žáky, které byly následně ověřeny ve výuce. Bylo vytvořeno celkem 180 materiálů, které budou využívány i v budoucnu svými tvůrci a jistě i dalšími učiteli na naší škole nebo i jinde v rámci sdílení výukových materiálů na Internetu. Ke zlepšení podmínek vzdělávání prostřednictvím ICT přispěla i inovace vybavení počítačové pracovny. Pedagogičtí pracovníci absolvovali v rámci projektu různá metodická školení vztahující se k vybraným aktivitám. Na podporu prevence sociálně-patologických jevů proběhly v 7. – 9. třídě čtyři osmihodinové bloky primární prevence. Celkově lze říci, že došlo k naplnění cílů stanovených v projektovém záměru. Kladná odezva byla nejen od samotných pedagogů účastnících se na realizaci projektu, ale také od rodičovské veřejnosti. Zvláště individualizace výuky byla přijímána velmi pozitivně. Projekt přinesl finanční přínos pro učitele a také pro materiální vybavení školy, na které by rozhodně v takové míře v blízké době nebyly finance z jiných zdrojů. Zastaralé počítače v pracovně výpočetní techniky byly nahrazeny repasovanými s novým operačním systémem a byla vytvořena nová počítačová síť. V ostatních učebnách lze nyní využívat připojení k Internetu, což učitelé vnímají jako velký přínos zvláště pro oživení výuky. Velkým kladem tohoto projektu byla jeho nenáročná administrace. Podpora webová, mailová i telefonická fungovala bez problémů. Podobně připravený projekt s takto jednoduchou administrací bych ráda v budoucnu pro školu využila.

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy