Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. 5. 2019

Kriteria pro přijetí do ŠD 2019/20

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2019/2020

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění (Školský zákon) a s ohledem na kapacitu školní družiny (123 dětí), stanovuje ředitel školy kritéria pro přijímání dětí do školní družiny (dále jen ŠD). ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 8, odst. (4) ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce (tj. 4,5 dní v týdnů po dobu nejméně 5 měsíců). Dle § 9 odst. (4) se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 písm. b), (tj. forma s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností) rozhoduje na základě písemné přihlášky; její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD.

Žák není automaticky přijat do školní družiny po odevzdání přihlášky, ale dle volné kapacity ŠD. Zákonní zástupci budou informováni o přijetí nebo nepřijetí žáka v termínu nejpozději do 29. 6. 2019 na webových stránkách školy a na nástěnce u hlavního vchodu do školy.

Do školní družiny nebude přijat žák, jehož zákonný zástupce má vůči škole neuhrazené pohledávky.

O nepřijetí do školní družiny obdrží zákonní zástupci žáků následně „Rozhodnutí“.

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáků do školní družiny je vyšší, než umožňuje celková kapacita školní družiny, rozhoduje ředitel školy o přijetí žáka do školní družiny na základě následujících kritérií:

1. Žáci jsou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity na základě vyplněné přihlášky.

2. Žáci, jejichž oba zákonní zástupci jsou v pracovním poměru.

3. Přednostně jsou přijímáni žáci nižších ročníku (dle věku).

 V případě volné kapacity ve školní družině budou přijímáni žáci v pořadí splnění následujících podmínek až do naplnění kapacity školní družiny:

  1. Splnění bodu 1-3
  2. Žáci přihlášení k pravidelné denní docházce (tj. 4,5 dní v týdnů po dobu nejméně 5 měsíců).
  3. Bydliště těchto žáků je mimo obec Pyšely a denně dojíždí
  4. Mají ve ŠD mladšího sourozence

V Pyšelích dne 7. 5. 2019

Klára Pěkná, vedoucí vychovatelka

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy