Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. 9. 2018

Změna vyzvedávání dětí z ŠD

Změna vyzvedávání dětí z ŠD od září 2018

 

Vážení rodiče,

od září letošního roku se ve školní družině změnila pravidla pro vyzvedávání dětí ze školní družiny.

Školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování. Ačkoliv funguje jako sociální služba (hlídaní dětí zaměstnaných rodičů), hlavním úkolem školní družiny je mimoškolní výchova založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině. Její hlavní poslání je poskytování zájmové činnosti a možnost odpočinku a relaxace po školním vyučování. Aby vychovatelky mohly poskytnout vašim dětem nerušený program či vycházku, určuje se doba vyzvedávání dětí z družiny, a to do 13:00 hod., poté až od 14:30 hodin.

V době od 13,00 do 14,30 hodin bude probíhat na odděleních družiny program a často se  oddělení  budou vyskytovat mimo školu nebo budou mít řízenou činnost v družině.

Prosím, respektujte tuto dobu a nevyzvedávejte si v této době děti z družiny, ani jim na tuto dobu nepište omluvenky, že odchází z družiny samy. Toto platí i pro vyzvedávání staršími sourozenci (pokud pak nejedou společně autobusem).Děti, které budou jezdit pravidelně autobusem (a to v uvedeném čase), to musí mít uvedeno v přihlášce. Pokud dítě pojede výjimečně, musí mít uvedeno i na lístku pro uvolnění z družiny, že "jede autobusem".

Jak již vás informovaly vaše třídní učitelky - pokud víte, že si dítě chcete vyzvednout do 13:00 a má 5 vyučovacích hodin, prosím napište na lístek, že jde dítě hned po vyučování. To znamená, že jde na oběd s paní učitelkou třídní. Ve školní družině tím vzniká omluvená absence, neboť ten den ŠD nenavštíví. Pokud napíšete po obědě, dítě je pořád družinové a na oběd jde až s družinou. Družina na obědy chodí později, takže by to do 13:00 vaše dítě nestíhalo.

Jedinou výjimkou jsou děti, které jezdí autobusem a jsou na něm závislé. Ty budou na autobus propouštěny.

Děti přihlášené na zájmové kroužky budou samozřejmě i v tuto dobu předávány vedoucím kroužků, nebo poslány (např. „Výtvarná dílna u Marie“) samotné.

Kroužky, ze kterých se mohou děti vracet zpět do družiny:

Pěvecký kroužek, Flétna, Florbal (pouze první skupina), Keramika, Angličtina Profienglish, Angličtina-Bilinquální D.Steel, Angličtina – p. Ptáčková.

Z ostatních mimoškolních aktivit či kroužků se děti do družiny NEVRACEJÍ.

Děkujeme za pochopení.

 

Ředitelka školy a vychovatelky školní družiny