Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. 12. 2019

Odborné učebny

Odborné učebny

V září 2019 dostala naše základní škola do užívání několik odborných učeben vybavených z dotace IROP se spoluúčastí města Pyšely.

Učebna fyziky a chemie je vybavená jak laboratorním nábytkem včetně plynových kahanů, tak laboratorními pomůckami. Seznamujeme se se systémem PASCO k bezdrátovému měření různých veličin. Učebna je využívána jednak k výuce fyziky a chemie, jednak zde působí chemický kroužek pro žáky 7. – 9. třídy. V letošním roce došlo k navázání spolupráce s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a naše škola je zapojena jako první do projektu „Hledá se nový Heyrovský“. Cílem je vzdělávání žáků 1. i 2. stupně prostřednictvím osvědčených vzdělávacích programů vědecké instituce, která se výchovou žáků v přírodovědných předmětech zabývá více než 10 let. Na 1. stupni již proběhl první blok vzdělávání - „Chemické divadlo“. V dalších blocích pro žáky 2. stupně bude využita učebna fyziky a chemie.

Jazyková učebna je využívána k výuce cizích jazyků. Začali jsme od těch nejvyšších ročníků, postupně zapojíme všechny třídy.

Cvičnou kuchyňku využíváme na 2. stupni především v hodinách rodinné výchovy, na 1. stupni v hodinách Člověk a svět práce, případně i v rámci prvouky a dalších předmětů, zkrátka tam, kde se mluví o zdravé výživě, přípravě pokrmů, správném stolování atd.  Kromě toho je kuchyňka využívána ke kroužku vaření.

Ve školní dílně pracují žáci 2. stupně s různými nástroji na opracování dřeva, vyrábějí dekorační předměty nebo různé pomůcky, jako třeba věšák na klíče, ptačí budku, stínidlo na lampu a podobně. Žáci 1. stupně zajdou do dílny několikrát v roce, aby se seznámili jednak se základními nástroji, jako je kladívko, šroubovák, pilka, dláto, svěrák a aby je uměli vzít do ruky a věděli, k čemu slouží. V plánu je jednoduchý výrobek, hračka, maketa nože nebo něco takového. Kromě výuky v dílně pracuje několik kroužků – řezbářský a fusing skla. V plánu máme dojednat s odborníky v oboru truhlářství ukázkovou hodinu, aby žáci viděli, jak se se dřevem správně pracuje, a dozvěděli se další informace z tohoto oboru. Aby se žáci ještě více rozvíjeli ve zručnosti, hledáme lektora technického nebo rukodělného kroužku.

Počítačová učebna je využívána jednak k výuce informatiky, jednak k procvičování učiva všemi třídami, k tvorbě prezentací a také k dotazníkovým šetřením či testování. Do Vánoc dojde k zprovoznění 3D tiskárny. Její využití bude žákům předvedeno v hodinách informatiky nebo jiných, záměrem je sehnat lektora pro kroužek programování, ve kterém by se žáci blíže seznámili s fungováním 3D tiskárny.  

Keramická dílna je využívána zhruba třetinou žáků školy. Dochází zde k propojení výuky s výtvarným zpracováním zvláště v oblasti prvouky a přírodovědy. Děti mohou vytvořit svoji představu ovečky, zajíčka, čajového servisu, domu, talíře s pokrmem a dalších věcí běžného života.

Všechny odborné učebny budou využity v rámci celoškolních projektů Vánoce, Den Země a Den proti rakovině.