Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. 12. 2011

Beseda s Mgr. Jiřím Sixtou

Realizace Minimálního preventivního programu

Během školního roku, kromě naplňování osnov ŠVP zahrnujících preventivní strategii, zařazujeme pro žáky naší školy prožitkové programy, exkurze, divadelní představení, soutěže a besedy s tematikou zabývající se prevencí rizikového chování. Uprostřed tohoto prosincového týdne naši školu navštívil Mgr. Jiří Sixta, zkušený lektor a odborník na primární prevenci, který připravil pro žáky všech ročníků velmi zajímavou besedu o vztazích a šikaně. Děti pozorně poslouchaly, diskutovaly a s chutí se zapojovaly do připravených herních aktivit. Na počátku prosince již proběhly první bloky dlouhodobého programu primární prevence pro žáky druhého stupně. V šesté třídě je to celoroční program evropského projektu proti návykovým látkám EU-DAP, který je tvořen z dvanácti lekcí zaměřených na osobnostní, sociální a vědomostní rozvoj v oblasti rizikového a negativního chování dětí. Realizován je v hodinách rodinné výchovy. Žáci sedmých až devátých ročníků jsou zapojeni do dlouhodobých programů primární prevence, které zajišťuje Centrum primární prevence Magdaléna. Sedmá třída zahajovala blokem ,,Vztahy ve třídě“. Žáci respektovali lektorky a tento blok hodnotili velmi kladně. Ze strany lektorek se práce s tímto kolektivem jevila jako  otevřená a komunikativní. Osmá třída s blokem ,,Moje hranice a pravidla“ pracovala na vztahu k autoritám, na určování hranic a pravidel, které v životě musíme dodržovat. S plným nasazením si žáci zahráli na ,,dospěláky“ a v připravených scénkách řešili pak problémové situace se ,,svými“ potomky v pubertálním období. ,,Zákon a drogy“ byl název pro vstupní blok deváté třídy. Pro aktivní spolupráci do jednotlivých úkolů musela být ze strany lektorek vyvinuta větší motivace. Třída nakonec spolupracovala a neměla problémy se zadanými pravidly. Žáci měli přehled o jednotlivých návykových látkách a dokázali charakterizovat psychickou a fyzickou závislost. S dalšími tématy tříhodinových bloků a se  svými lektorkami se žáci opět setkají  počátkem nového roku.

Mgr. Jitka Bartošová

FOTO ZDE