Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. 1. 2016

Tři králové - projektový den ve 3.A

Tři králové – projektový den ve III. A

Svátek Tří králů je považován za den, který v daném roce ukončuje vánoční období. Tento běžný pracovní den se stal pro naši třídu dnem projektovým.

V českém jazyce jsme se seznámili s mudrci, kterým nová hvězda na obloze oznamovala narození velkého krále v městě zvaném Betlém (v hebrejštině „Dům chleba“). Zde, podle biblických textů, v malé jeskyni Josef s Marií opatrovali narozeného Ježíše. Vysvětlili jsme si význam vzácných darů, které v podobě myrhy, kadidla a zlata přinesli tito mudrci (Tři králové).

Celým dnem nás provázely vlastnoručně vyrobené papírové koruny s iniciály jmen Kašpara, Melichara a Baltazara. Sčítání a odčítání trojciferných čísel a geometrické tvary byly náplní hodiny matematiky.

V kostele Povýšení sv. Kříže nás u jesliček přivítala paní Soprová a společně jsme si zazpívali píseň My tři králové jdeme k vám. Prohlédli jsme si nádherný betlém, který pan farář a děti z farnosti zasadili do přírodního rázu. Paní Soprová nás seznámila s historií kostela (také s jeho rekonstrukcí) a nádhernými varhany. Posezení v kostelních lavicích nám poskytlo chvilku pro zklidnění mysli a prohlédnutí si výzdoby kostela.

Na náměstí jsme se rozloučili se symbolem Vánoc, majestátným vánočním stromem. Spěchali jsme do vyhřáté třídy na hodinu výtvarné výchovy, ale nezapomněli jsme na darovanou posvěcenou křídu, kterou jsme nad vchod napsali K+M+B 2016 (jako formuli požehnání a v původním textu zní Kristus ať obydlí žehná).

Takto, jak je možno vidět i na fotografiích, prožilo všech devatenáct „malých králů“ poslední den vánočního období.

Mgr. Jitka Bartošová

FOTO ZDE