Jdi na obsah Jdi na menu
 


25. 11. 2016

9. třída na Pražském hradě

Vzpomínka na Karla IV.

Dne 19. 9. 2016 si žáci deváté třídy připomenuli významné výročí císaře a krále Karla IV. návštěvou souboru výstav, pořádaných Kanceláří presidenta republiky na Pražském hradě, pod názvem „Žezlo a koruna“. Žáci se podrobně seznámili nejen s korunovací Karla IV., ale i s ostatními festivitami královského dvora, probíhajícími až do konce monarchie. Můj počáteční strach z přílišné odbornosti výstav a tím způsobenému nezájmu ze strany žáků byl brzo rozptýlen, žáci projevovali nelíčený zájem a i překvapení z vystavených exponátů, pocházejících většinou ze zahraničních sbírek.  Nejvíce je zaujala koruna českých královen ze 14. století a koruna lombardských králů, jejíž trvalé místo je v katedrále v Monze. Za projevený zájem o výstavu byli naši žáci pochváleni i pořadateli výstav. Touha po vědění u žáků byla tak veliká, že jsem ani nestačil jejich tempu, jak vyplývá z přiložených fotografií. Kéž by jim to vydrželo.

PhDr. Luboš Páťal

Foto ZDE