Jdi na obsah Jdi na menu
 


28. 4. 2017

Celoškolní projekt Den Země 2017

Školní Den Země

V pátek 21.4. se konal školní Den Země. Den začal tím, že jsme si ve třídě vytvořili skupinky. Ty se pak spojily se skupinkami ostatních tříd a vznikla sedmičlenná družstva. Družstev bylo šest. V každé třídě se nacházela dvě stanoviště.

Já byla ve družstvu „Malí skřeti“ (lichotivý název, že?). Úkoly nebyly snadné. Poznávali jsme listy stromů, psali jsme testy, které se týkaly přírody a ekologie. Procvičili jsme si paměť, počítali jsme příklady a vůbec naše mozky musely pracovat na plné obrátky. Když se nakonec na chodbě četly výsledky, panovalo velké napětí. „Malí skřeti“ skončili jako předposlední.

Naučila jsem se spoustu věcí o naší Zemi, ale také se skvěle pobavila a zasmála.

Den Země jsem si moc užila.

Anna Tomková, 6. tř.

 

Den Země očima IV.B

 

     V tento den, který patřil jen Zemi, jsme Zemi oslavovali. Školní povinná docházka se nám snížila o jednu hodinu a tomu jsme byli samozřejmě rádi. Jako první jsme se dozvěděli, co a jak, pak si pro nás přišel jeden spolužák z páté třídy. Chodili jsme po stanovištích ve směru hodinových ručiček. Přesunovali jsme se vždy, když jsme slyšeli zvuk píšťalky. Tak to šlo pořád a pořád dál. Když jsme prošli všechna stanoviště, byla vyhlášeno umístění, já jsem skončil na osmém místě (Marshmelouni).

Nicolas Stejskal

 

     Rozdělili jsme na několik skupin. Naši skupinu jsme měli pojmenovat, abychom se poznali. Paní učitelky chvilku vysvětlovaly, jak máme postupovat a za okamžik jsme se rozutekli do tříd, ve kterých byla stanoviště. Jako první jsme šli do IV.A, kde byla dvě stanoviště. Na jednom z nich jsme třídili odpad. Na tom druhém jsme barvili mandaly nebo skládali vodní živly. Po zapískání se šlo na další stanoviště, a to bylo u naší paní učitelky Vaculíkové. Ta nám povídala o půdě a o palivu. Když jsme toto stanoviště opustili, šli jsme k naší asistentce Věrce. Tam jsme se dozvěděli různé zajímavé věci o ptácích. Poté jsme šli k dalšímu stanovišti, kde jsme vytvářeli obraz z přírodnin a poznávali nohama věci z lesa: šišky, písek… Opodál bylo stanoviště, kde jsme si mohli vyrobit vlastní puzzle. Ale když paní učitelka zapískala na píšťalku a oznámila, že je velká přestávka, nechali jsme si vše rozpracované a šli jsme svačit do svých tříd. Po svačině jsme se vrátili do třídy a vše jsme si dodělali. Samozřejmě bylo ještě více stanovišť, ale nejvíce se mi líbilo stanoviště nazvané Hmatovka. Sahali jsme do pytlíčků a poznávali jsme hmatem, co v nich je. Za každé stanoviště skupina dostala body. Na konci se body sečetly a vyhrál tým, který jich měl nejvíce, tedy: Tigers.

Aneta Mešková

 

Nejdříve jsme čekali, až k nám přijde páťák a řekne, kdo jde s ním do party. Přišel Filip Tichý a řekl: „Anna Virágová, Petra Žákovcová, Jiří Vilímovský a Vojtěch Zídka (já)“ Šli jsme na chodbu a měli jsme si vymyslet jméno skupiny. Nemohli jsme nic vymyslet. Nakonec jsme se pojmenovali Tigers. Ve škole bylo 10 stanovišť, na kterých jsme plnili různé úkoly. Nejvíce mne zaujalo stanoviště pana učitele Velebila. Podle různých indicií jsme měli za úkol uhádnout název kontinentu. Nakonec proběhlo vyhlášení vítězů. Náš tým se umístil na prvním místě, a to mě moc potěšilo. Tuto akci mám hodně rád a každý rok se na ni těším.

Vojtěch Zídka

 

Dne 21.dubna začal Den Země u nás na škole. Nejdříve dostali páťáci papírky, na kterých bylo místo na razítka za úkoly a byla tam napsána jména členů skupiny. Pak jsme měli vymyslet jméno skupiny. My jsme se jmenovali „Výherní borci“. V naší skupině byla Kačka, Filip, Šimon, já, Vilém, Maruška, Matouš, Matyáš a další děti. Na okruhu bylo celkem deset stanovišť probíhalo to tak, že jsme chodili po směru hodinových ručiček, u každého stanoviště jsme dostali jeden nebo více úkolů a učitelé posoudili, jak jsme si vedli a zapsali nám počet bodů. Nejvíc se mi to líbilo u paní učitelky Vaculíkové, u Věrky Takátsové a u paní Hanouskové. U paní učitelky Vaculíkové jsme se dozvěděli, že nejlépe se daří pěstovat rostliny na černozemi, trošku hůř na hnědozemi, ještě hůře na písčité půdě, protože se voda ke kořínkům sice rychle dostane, ale také se rychle vypaří. Potom jsme se bavili o jílovité půdě, že se na ní těžce něco vypěstuje. Dozvěděli jsme se o náhradním palivu a to o peletách. Zaujalo mne, z čeho všeho se dá topit, třeba ze slámy, z prachu elektrostanic nebo třeba z kejdy. Potom jsme přešli k obrázkům, které jsme přiřazovali ke třem elementům – voda, vzduch a země. Věrka nám zase povídala o ptáčcích, o rorýsovi, vlaštovce, břehuli a jiřičce. Potom jsme měli ptáky přiřadit k nápisu. U paní Hanouskové jsme si zavázali oči a bosé nohy jsme dali do krabice, ve které bylo třeba jehličí nebo kameny nebo šišky a tak podobně. Poté jsme z jehličí, kůry, kamenů, půdy měli vyrobit obrázek, pojmenovat ho. Náš se jmenoval „3 stromy“. Taky jsme měli napsat 5 pravidel lesa, my jsme napsali: nekřičet, neničit stromy, nekopat do kytek, neodhazovat odpadky, neplašit zvířata. Pak bylo vyhodnocení, byli jsme druzí, ale stačilo půl bodu a byli bychom první! Den Země se mi moc líbil.

Viktorie Dvorská

 

Den Země je den, věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22.dubna. V naší škole jsme jej oslavili soutěžemi. Na stanovištích bylo třeba kreslení, půda, hmatovka, ptáci, les, houby, okolí, třídění odpadu, puzzle. Nejvíce se mi líbilo stanoviště s ptáky a rostlinami. Umístili jsme se na posledním místě.

Tobiáš Ludvík Lukáč

 

     Den Země byl nejhezčí zážitek ze školy, bavil mě. Jsem ráda, že jsme vyhráli. Měli jsme moc hezký název, jmenovali jsme se Tigers, Tygři. Líbily se mi všechny soutěže, byly moc zábavné a muselo se u nich hodně přemýšlet. Ve skupině nás bylo 12 dětí ze III., čtvrtých a páté třídy. Stanoviště: chytrosti, ekosystém les, puzzle, ptáci, kytky, hádanky. Byla jsem v dobrém a chytrém družstvu. Pak se vyhlašovala místa od 1. do 10. Já a moje družstvo jsme vyhráli. Byli jsme potěšeni, moc se nám to líbilo, a tak končím.

Anna Virágová

 

     Jako první si pro nás přišli páťáci (na papíru měli napsáno, pro koho si mají přijít). Pak jsme se odebrali na chodbu a tam nám řekli, abychom si vytvořili název týmu. Jmenovali jsme se Tigers. Vysvětlili nám pravidla a mohli jsme začít.

Na prvním stanovišti  jsme měli vybarvit mandalu a poskládat 4 obličeje. Dostali jsme plný počet bodů. A ještě k začátku – bylo 10 stanovišť a 10 družstev. Moc se mi to líbilo.

Na druhém stanovišti se měla vyluštit tajenka a do popelnic správně přiřadit věci. Také jsme dostali plný počet bodů, tedy 8. Moc se mi to líbilo!

Na třetím stanovišti (Jupí!) jsme šli do naší třídy. S naší asistentkou Věrkou jsme probírali ptáky, kde si stavějí hnízdo a další. Opět plný počet bodů. Moc se mi to líbilo.

Na čtvrtém stanovišti, u naší paní učitelky, jupí!, jsme probírali přírodu, půdu a vzduch a vodu. Tam jsme dostali jen 6 bodů, ale přesto se mi to moc líbilo.

Na pátém stanovišti jsme měli hmatovku, tam jsme měli 10 pytlíků a v nich nějaké jídlo a na papírek jsme měli napsat, co to je. Myslím si, že jsme si vedli dobře, ale všechno jsme nevěděli, takže jsme dostali 7,5 bodu. Ale také se mi to líbilo.

Na šestém stanovišti jsme měli nakreslit Zemi a napsat k ní, co jí slibujeme a co jí přejeme, napsali jsme toho hodně. Ale dostali jsme jenom 7,5 bodu, protože nám to 3 děti kazily. Ale i taky se mi to moc líbilo.

Na sedmém stanovišti jsme měli vytvořit puzzle a za každý hotový kus bylo půl bodu. Všichni jsme to naštěstí stihli, takže jsme dostali plný počet bodů. Moc se mi to líbilo.

Na osmém stanovišti jsme měli přiřadit stromy k listům a poznat houby a nakreslit obrázek z lesa. Zase 8 bodů! Moc se mi to líbilo.

Na devátém stanovišti jsme měli napsat 5 věcí, co se nedělají v lese a pak z jehličí, kamínků a hlíny vytvořit obrázek a naslepo nohama poznat, co je v misce. Dostali jsme 7,5 bodu.

Na desátém stanovišti jsme podle čtyř slov, na která jsme logicky přišli, měli poznat slovo Afrika. Zase 8 bodů. Moc se mi to líbilo.

A vyhlášení – nakonec jsme se 74 body vyhráli celou soutěž. Hurá, hurá, hurá! Celá soutěž se mi moc líbila!

Petra Žákovcová

 

Na Dni Země jsem byl vybrán do skupiny Tvoje máma. Nejprve jsme šli do IV.A, kde bylo třídění odpadu a vybarvování šablon. Ve III.třídě jsme sundali ponožky a strkali jsme holé nohy do věcí a pak jsme je měli uhádnout. A taky jsme byli v páté třídě, kde jsme věci luštili. Ve II.B jsme měli 10 pytlíčků, měli jsme do nich šahat a uhádnout, co v nich je, abychom si vyzkoušeli, jaké to mají slepí lidé. Na konci bylo vyhlášení a my jsme byli čtvrtí z deseti skupin. A ten den jsem si hodně užil.

Daniel Páša

 

 

Bylo nás 10 v každé skupině. Jmenovali jsme se Smradlavé ponožky. Bylo 10 stanovišť. Nejvíc se mi líbilo u naší paní učitelky Vaculíkové a u Věrky. U naší paní učitelky jsme slyšeli o peletách a u Věrky jsme se učili o ptáčcích. Taky se mi líbilo u paní učitelky Bartošové, učili jsme se tam o zvěrokruhu. Skončili jsme pátí.

Matyáš Vaňha

 

Jako první nás rozdělili do deseti týmů. Náš tým se jmenoval Tigers. Bylo deset stanovišť a na jednom stanovišti jsme mohli dostat maximálně osm bodů. Po rozdělení do týmů nám paní učitelky řekly pravidla, co máme dělat a jak se máme chovat. Potom se všechny týmy rozutekly po různých stanovištích. Nejvíc se mi líbila tři stanoviště a to u paní asistentky Věrky Takátsové, která vyprávěla o ptáčcích. Další stanoviště, které se mi líbilo, bylo u pana učitele Marka Vyskočila, který dělal „hmatovku“ a ta byla o tom, že na lavicích byly pytlíčky s něčím, např. s čočkou, s hrachem atd. A ještě se mi líbilo stanoviště u paní učitelky Vaculíkové, která nám vyprávěla o druzích půd a o peletách, což je náhrada uhlí. A nakonec bylo vyhlášeno, který tým vyhrál a vyhrál právě náš tým Tigers.

Jiří Vilímovský

 

FOTO ZDE