Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 10. 2012

Řád pro zájmové kroužky

Řád pro zájmové kroužky

 

1. Škola ve spolupráci s KRPŠ provozuje zájmové kroužky podle vlastních možností a podle zájmu žáků.

2. Kroužky slouží k rozvíjení individuálních vloh dětí a k naplnění jejich volného času.

3. Členem kroužku se může stát žák školy na základě vyplněné přihlášky a zaplacení předem stanoveného poplatku. Jeho povinností je dodržovat tento Řád a pokyny vedoucího kroužku. Neúčast na schůzkách není nutno omlouvat, rodiče se mohou na docházku a práci dítěte informovat u vedoucího kroužku telefonicky. Pokud člen kroužku přestane kroužek navštěvovat v průběhu pololetí, nevzniká mu nárok na vrácení poplatku ani jeho části. Práce v kroužku není klasifikována.

4. Na začátku školního roku budou děti seznámeny s nabídkou kroužků a přihlásí se do jednotlivých kroužků tím, že odevzdají vyplněné přihlášky a zaplatí příslušné poplatky. Kroužek se otevře pouze při dostatečném počtu dětí. Do kroužků na druhé pololetí školního roku se děti přihlásí v lednu stejným způsobem jako v 1. pololetí.

5. Každý vedoucí kroužku spolupracuje s garantem zájmové činnosti Ing. K. Gbelcovou a vedením školy. Vede seznam členů kroužku, vybírá přihlášky a platby, vede záznam o docházce žáků a činnosti kroužku. Každá neuskutečněná hodina kroužku vinou vedoucího kroužku bude nahrazena v náhradním termínu.

6. Vedoucí kroužku dbá na bezpečnost členů kroužku, členy kroužku si osobně vyzvedává ve školní družině a po skončení kroužku je odvátí zpět, zajišťuje nad nimi dozor, dodržuje stanovený čas zaměstnání, dbá na přezouvání žáků, úklid místnosti po skončení zaměstnání, zavření oken, zhasnutí světel, zamykání atd.

 
V Pyšelích dne 1. 9. 2018

 

Mgr. Iva Niklesová,

ředitelka školy