Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. 3. 2011

Olympijské hry ve 3. třídě 2010

Projekt – týdenní 

3. ročník

Třídní učitelka: Mgr. M. Linhartová

 

Téma: Olympijské hry

 

 

Cíl:

Sportovci = vzor – lidé, kteří vykonali spoustu práce (zvyšování fyzické kondice, zdokonalování techniky...), věnovali hodně času, museli mít a hlavně uplatňovat silnou vůli k překonávání bolesti a překážek, aby dostali možnost zúčastnit se olympijských her.

 

Olympijské hry = poslání – spojují národy, vyzývají ku spolupráci, garantují čestnost, rovnoprávnost, podporují mír.

 

 

Úkol:

Žáci se pokusí podle vzoru věnovat školní práci velké úsilí, vytrvalost k dosažení lepších výsledků.

Budeme ve třídě udržovat mírové klima, ovzduší spolupráce, čestného jednání, podporovat sebekázeň a sebeovládání.

 

 

Organizace práce:

 

příprava – pondělí (popř. pátek – úkol na víkend):

-        motivační rozhovor - krátké seznámení s tématem

-        zadání úkolu: stát se sportovcem - vybrat si libovolnou státní příslušnost a zvolit si libovolný olympijský sport (popř. konkrétního sportovce s jeho disciplínou)

-        seznámení s pravidly soutěže (projektu) – přidělování bodů = bonbónů (každý den se budou odevzdávat); bonbón = bod – celý den sbírat, nesníst, neztratit → cvičení vůle, zodpovědnosti, pořádnosti; budou se přidělovat jak za výkony, tak za snahu, chování

-        kromě projektových úkolů i plnění učebního plánu - vedle bodování též známky (mimo soutěž)

-        některé úkoly budou řešeny skupinově – rozlosování do 4 (A,B,C,D) pětičlenných družstev (5 barev olympijských kruhů = 5 skupin žáků podle společných znaků → snaha o vyrovnané skupiny)

-        D.Ú. - možnost pomoci rodičů – zvolit si vhodné atributy pro svou osobnost (vlaječka, dres, sportovní doplňky...) -  označení, odlišení žáka na celý týden

 

ukončení soutěže (projektu) v pátek:

-        hodnocení z pohledu žáků

-        hodnocení učitelem, vyhlášení průběžných bodových výsledků jednotlivců

-        při rovnosti bodů → rozstřel vědomostí (kdo si víc pamatuje) – možno též využít jako poslední úkol

-        vyhlášení konečných výsledků – odměny

 

 

 

Pomůcky:

-        papírová tabule: jmenný seznam; přezdívky; PO, ÚT, ST, ČT, PÁ – body za jednotlivé dny; body celkem

-        globus

-        mapa světa, mapa Evropy, obrázky vlajek – využití interaktivní tabule

-        barevné papíry se jmény – na rozlosování

-        bonbóny na bodování + označené sáčky (možno použít barevné papírky se jmény z rozlosování)

-        kniha „111 všelijakých hádanek“ (O. Hejná) str. 45 – motivační hádanka

-        stopky pro TV

-        odměny pro vítěze i zúčastněné

 

 

 

Úkoly v jednotlivých předmětech:

 

VV spolupráce s kolegyní P. Zívalovou

-        téma: postava v pohybu „Sportovec“

-        technika: libovolná

-        úkol: představit svůj idol (= přezdívka)

-        pečlivost práce a její prezentace bude vyhodnocena následující den a výkres bude vystaven se jmenovkou žákovy „přezdívky“

-        kolegyně přiděluje body za kázeň a zaujetí pro práci v hodině, za úklid... - sama si popř. oznámkuje

 

 

 

AJ – spolupráce s kolegyní J. Křížovou

-        téma: sport

-        úkol: → každý žák se naučí 3 nová slovíčka ke sportu, který si vybral (popř. k zemi, kterou si vybral)

         → naučí se říci jednu krátkou větu (vztahuje se ke sportu nebo zemi, kterou si vybral)

-        hodnocení: žák zvládl -  3b

                   žák zvládl s chybou – 2b

                               žák zvládl částečně – 1b

                               žák nezvládl – 0b

 

 

 

TV

-        družstva: soutěživé hry – body po 1 za každé vítězství X odebírání bodů za nesportovní chování

-        jednotlivci: výdrž – kdo splní – 1b  X   kdo nejvíce – 1. místo – 3b, 2.místo – 2b, 3. místo – 1b

 

                 

 

 

 

PRV

-        rozčlenit vybrané národnosti do světadílů

                → najít na mapě, globu – s pomocí spolužáků, učitele

                → pamatovat každý své umístění – průběžné zkoušení

-        vyhledat vlajku, nakreslit – přiložit k výkresu (k přezdívce)

-        globus – hádanka str. 45 → časová pásma jednotlivých států – společně

 

ČJ

-        skupinová práce – beseda = scénka: sportovci + moderátor (multimetiální výchova)

-        vyhledávání údajů ve slovníku, encyklopedii, na internetu (doma)

-        otázky, odpovědi

-        hledání podstatných jmen, sloves, předložek

-        tvoření příbuzných slov

-        individuální práce – doplňování VS po m (l,b)

-        diktát

 

 

M

 

-        G – rýsování kružnice – „olympijské kruhy“ - individuální práce

-        SÚ – oplocení hřiště (obdélník)

-        skoky na lyžích (m)

-        krasobruslení (sčítání bodů)

-        numerika – násobilka, řetězy...

-        využití skupinové i individuální práce

 

Náhledy fotografií ze složky Olympijské hry 2010 ve 3. třídě